Opiskelin netistä löytämäni ohjeen ja tein sen pohjalta tarjouspyynnön maanrakennustöistä tontillemme. Tällainen siitä tuli:

Pyydämme tarjoustanne omakotitalon ja autotalli/katos+varaston maanrakennustöistä materiaaleineen ja vaihtoehtoisesti ilman materiaaleja kohteessa ----------------. Talon kerrosala 143m2 ja autotalli+katos+varastorakennus 49m2.

 

Maanrakennustyöt voidaan aloittaa aikaisintaan marraskuun lopulla 2013, jolloin tonttia voidaan mahdollisesti jo tasoittaa ennen tulevaa talvea (kannot ja kivet pois, jotta hangen alta on helpompi kaivaa keväällä +nopeuttaa toimintaa kevään osalta). Maanrakennustöiden tulee olla valmis perustuksia (ei kuulu tarjouspyyntöön) varten viikolla 12/2014. Talopaketti toimitetaan tontille viikolla 15.

Urakoitsijan edellytetään tutustuneen rakennuspaikkaan ennen tarjouksen jättämistä.

Rakennusalueella olevat puut on kaadettu ja siirretty pois rakennusalueelta tilaajan toimesta ennen maanrakennustöitä.

Tarjouksen tulee sisältää kaikki alla luetellut arkkitehti,- rakenne-, ja LVIS- suunnitelmien sekä pohjatutkimuksen mukaiset maanrakennustyöt ja materiaalit ja vaihtoehtoisesti ilman materiaalikuluja:

 • pintamaan, kantojen, risujen ja oksien poisto koko tontin osuudelta
 • suunnitelmien mukaiset maa kaivuu-, täyttö- ja tiivistystyöt
 • suunnitelmien mukaiset talon pohjan ulkopuoliset routaeristykset (sisäpuolen stryroksit esim. kuuluvat talopakettiimme)
 • kaivantojen tukeminen ja kuivana pito
 • tonttiliittymä ja katualueen puhtaanapito
 • suunnitelmien mukaiset massanvaihdot
 • putkitusten ja kaivojen edellyttämät maankaivuu-, perustus- ja routaeristetyöt
 • kuitukankaat (suodatinkankaat)
 • kiviainesten hinta yksikkönä esim. kasettikuorman hinta?
 • nurkkapisteiden talteenotto ja takaisintuonti perustustöitä varten
 • kanaalikaivu ja täyttö kunnan vesi-, jätevesi-, ja hulevesiliittymästä sekä Mäntsälän Sähkön liittymäkohdasta rakennukselle LVIS-kuvien mukaan (vesiliittymän+sähköliittymän+kaukolämpökanaalin+tietoliikenne liittymän kaivuut + peitemaat sekä putkien ylöstuonti teknisen tilan kohdalle)
 • tarvittavan poiskuljetettavan maa-aineksen kuljetus  asianomaisille loppusijoituspaikoilleen
 • rakennnuksen seinien vierustäytöt (sisä+ulkopuolen täytöt), perustuslinjojen, rakennuksen alapohjan ja putkikaivantojen täyttö- ja tiivistystyöt annettujen ohjeiden mukaisesti tasattuna
 • radonputkitus talon alle ja ylöstuonti ohjeen osoittamaan kohtaan (läpivienti putkisto kuuluu taloakettiin)
 • tarvittavat ulkopuoliset täyttötyöt
 • ulkopuoliset maanvastaiset lämpö- ja routaeristetyöt
 • salaoja-, sadevesi-, ja viemäriputket sekä kaivot
 • patolevy
 • Työ sisältää: materiaalit + niiden tilaukset (materiaalien yksikköhinta esitettynä)
 • mahdollisesti poiskuljetettavien maamassojen ym. toimittamisen pois asianomaiseen paikkaan kaatopaikkamaksuineen (+mahdollinen yksikköhinta)
 • puiden suojaus (tarvittavilta osin)

 

 

Yrittäjä pyytää lupaa vastaavalta työnjohtajalta luvan peittää eristeiden ja täyttöjen alle jäävät putkitukset ja rakenteet.

Edellytämme maaurakoitsijalta toiminnan vastuuvakuutusta.

Tilaaja hankkii viranomaisten luvat rakennuskohteen rakentamiseen, tarkastuttaa suunnitelmat viranomaisella, hankkii vastaavan työnjohtajan ja suorittaa rakennusluvan vaatimat katselmukset ja tarkastukset. (Ei KVV-tarkastuksia)

Laatuvaatimukset RunkoRYL, MaaRYL ja rakennustöiden laatu 2009 mukaisesti.

Urakkasopimus laaditaan Rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Hinta ilmoitetaan kokonaishintana, yksikköhintana, tuntiveloituksena

 

 

 

Tarjous jätetään 31.10.2013 mennessä sähköpostilla ja sen tulee olla voimassa 1 kk tarjouksen jättöpäivästä.

Tarjouspyynnön liitteenä:

 • pohjatutkimus
 • rakennesuunnitelmat
 • asemapiirros